CREATE SPONSOR PRODUCT TARGET ASIN

Tạo bản sao từ File Google Sheet này để nhập các dữ liệu của chiến dịch: Google Sheet File

Điền thông tin các cột như sau:

 • Campaign Name: điền tên camp.
 • SKU Target: SKU của sản phẩm muốn hiển thị trong Asin đối thủ.
 • Product Targeting Expression: Vị trí bạn muốn hiển thị SKU (Asin)
  • Nếu là Asin của bạn nên chọn Asin có lượt truy cập nhiều nhất.
  • Nếu là Asin đối thủ nên chọn Asin có sale cao tương đồng với sản phẩm của bạn.
 • Bid: Giá thầu, vì là target theo product bạn nên bắt đầu từ 0.31.
  • Lưu ý phải điền dấu chấm (.) nếu là dấu phẩy dễ thành 51$
 • Daily Budget: số tiền bạn muốn tiêu hàng ngày.
 • ID Portfolio: ID của portfolio bạn muốn campaign được hiển thị trong portfolio nào.

Công cụ này giúp tạo file lên camp Sponsor Product – Manual Targeting theo ASIN.
Lợi ích:
– Tạo hệ thống Camp phòng thủ giúp đẩy Asin của đối thủ ra khỏi Asin của bạn
– Tấn công vào thẳng ASIN đối thủ giúp sản phẩm của bạn hiển thị trong toàn bộ trang Asin của đối thủ.

 

0/5 (0 Reviews)

You must be logged in to view this content. You must be logged in to view this content.

Tải file thành công !
Product Entity Operation Campaign ID Ad Group ID Portfolio ID Ad ID Keyword ID Product Targeting ID Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate ACOS CPC ROAS
Product Entity Operation Campaign ID Ad Group ID Portfolio ID Ad ID Keyword ID Product Targeting ID Campaign Name Ad Group Name Start Date End Date Targeting Type State Daily Budget SKU Ad Group Default Bid Bid Keyword Text Match Type Bidding Strategy Placement Percentage Product Targeting Expression Impressions Clicks Click-through Rate Spend Sales Orders Units Conversion Rate ACOS CPC ROAS